Ocena projektów badawczo wdrożeniowych dzień II

17.11.2017 mieliśmy okazję przyjrzeć się kolejnym projektom badawczo-wdrożeniowym złożonym do oceny w ramach Centrum Kompetycji BOF.

Swoje pomysły prezentowali uczniowie:

 

 

Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku,

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku

 

Wskład komisji oceniającej weszli:

– dr Małgorzata Wenclik – przewodnicząca komisji, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr,

– Justyna Żynel-Etel – koordynator projektu Centrum Kompetencji BOF z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr,

– Krzysztof Motyka – koordynator projektu Centrum Kompetencji BOF z Centrum Kształcenia Ustawicznego

– dr inż. Robert Sobolewski – Politechnika Białostocka,

– dr inż. Andrzej Sobolewski –  Coral W.Perkowski, J.Perkowski sp.j. – przedstawiciel pracodawców,

            Komisja była pod szczególnym wrażeniem umiejętności prezentacji i wysokich kompetencji społecznych uczniów reprezentujących:

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku – Ramię robota typu RRR sterowane pneumatycznie z chwytnikiem typu szczękowego
  • Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku – BIEGOROWER
  • Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku – LOG TEAM CNC – MASZYNA CNC

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i chęć podzielenia się swoimi pomysłami.