Ocena projektów badawczo wdrożeniowych

16 listopada 2017 r. odbyła się ocena prezentacji projektów zgłoszonych przez uczniów szkół na terenie BOF, biorących udział w projekcie Centrum Kompetencji BOF.

Dzisiejszego dnia były oceniane prezentacje związane z branżą IT, hotelarstwem i reklamą.

Komisja oceniająca w składzie:

Małgorzata Wenclik – przewodnicząca komisji,

Justyna Żynel- Etel  – koordynator projektu CK reprezentujący Białostocką Fundację Kształcenia Kadr

Krzysztof  Motyka– koordynator projektu CK reprezentujący Centrum Kształcenia Ustawicznego

Mariusz Citkowski – Prorektor ds. studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytetu w Białymstoku,

Sebastian Krupa – Kropka Pod I – branża IT, reklama

Robert Malinowski – Hotel Esperanto – branża hotelarska

 

Komisja była pełna uznania co do kreatywności i przedsiębiorczości uczniów, jak również wysokich umiejętności dotyczących atrakcyjnego prezentowania swoich pomysłów.