organizacją staży dla nauczycieli w ramach projektu EcoCentrum Kompetencji BOF

Rozpoczyna się realizacja działania związanego z organizacją staży dla nauczycieli w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”,  które jest skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Staże mają na celu doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego i dostosowania go do najnowszych trendów i technologii w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami.

Podstawowe informacje dotyczące organizacji staży:

  1. Wymiar czasu: 40 godzin
  2. Staże mogą być realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej oraz w dni wolne od nauki (np. sobota-niedziela lub ferie zimowe)
  3. Staże będą realizowane w  przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego lub kraju prowadzących działalność w branżach związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez nauczycieli.
  4. Staż będzie realizowany w oparciu o indywidualny program stażu, opracowany we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż.
  5. Staż będzie prowadzony indywidualnie lub w grupie umożliwiającej realizację programu stażu dla danego zawodu.
  6. Organizator stażu zapewnia jego uczestnikom:
  • zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu;
  • ubezpieczenie NNW;
  • odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku;
  • w przypadku, gdy miejsce odbywania stażu znajdować się będzie w innym powiecie niż miejsce zamieszkania nauczyciela: zapewni zwrot kosztów podróży, zakwaterowania na czas stażu i całodzienne wyżywienie.

 

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w stażach

Formularz rekrutacyjny nauczyciela

Karta zgłoszeniowa nauczyciela