Piąte spotkanie Grupy Roboczej ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych

Spotkanie Grupy Roboczej ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych odbyło się 4 grudnia 2017 roku w godz. 14.00-18.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział 28 osób. Byli to przedstawiciele:
– szkół zawodowych BOF,
– pracodawców,
– Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr,
– Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – lidera projektu

Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. Autorzy zaprezentowali programy nauczania kursów umiejętności zawodowych. Po prezentacji każdego z programów nauczania uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi i propozycje dokonania poprawek. Przyjęcie każdego z prezentowanych programów nauczania odbyło się w drodze głosowania uczestników spotkania. Ocenę pozytywną otrzymały wszystkie, poddane ocenie, programy nauczania do kursów umiejętności zawodowych. W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja siedmiu zasobów edukacyjnych do I bloku programowego następujących kursów umiejętności zawodowych. Przyjęcie każdego z prezentowanych zasobów edukacyjnych odbyło się w drodze głosowania uczestników spotkania. Pozytywną ocenę otrzymały wszystkie, poddane ocenie, zasoby edukacyjne.