Piąte spotkanie Partnerów projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym”

W dniu 7 marca 2022 r. Anna Nawrocka reprezentująca Białostocką Fundację Kształcenia Kadr uczestniczyła w wideokonferencji zrealizowanej w ramach projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym” realizowanego przez BFKK w ramach projektu Erasmus+. W wirtualnym spotkaniu uczestniczyło 16 reprezentantów instytucji partnerskich z siedmiu krajów. Podczas konferencji prezentowano nowe wyniki badań, które zostaną wdrożone do nowej wersji raportu wydanego przez BFKK w kwietniu 2020 roku – „Zielone Kompetencje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach w Europie. Raport z badań potrzeb kompetencyjnych w zakresie gospodarowania środowiskiem w MSP (odpady, powietrze, woda, ścieki)”.

Ze względu na COVID nadal nie ma możliwości realizacji osobistych spotkań Partnerów projektu. W związku z tym Lider Projektu – Parlament Hanzeatycki zorganizował kolejne wirtualne spotkanie projektowe w celu omówienia i uzgodnienia ważnych kwestii projektowych, aktualnego stanu prac oraz dalszego realizacji projektu. Do końca projektu pozostało 4 miesiące, spotkanie poświęcone było więc omówieniu ostatnich celów, które muszą osiągnąć Partnerzy do końca czerwca b.r.

Podczas konferencji omówiono bieżące prace projektowe. Przedstawione zostały aspekty związane z wynikami testowania i wdrażania w krajach partnerskich przygotowanych w ramach projektu programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych. Omówione zostały także scenariusze krótkich filmów, które w ramach projektu przygotowują partnerzy.

Uczestnicy spotkania zaplanowali również termin konferencji podsumowującej cały projekt. Spotkanie odbędzie się w maju b.r. i będzie ostatnim wydarzeniem realizowanym w ramach projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym”.