Pierwsza ponadnarodowa videokonferencja inaugurującą projekt „praca60plus”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zorganizowała w dniu 6 maja b.r. pierwszą ponadnarodową videokonferencję inaugurującą projekt „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy”.

Uczestniczyli w nim reprezentanci wszystkich Partnerów projektu:

  • Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr – Lidera Projektu

 

oraz Partnerów:

  • Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
  • University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency (Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit), Niemcy
  • Employment Service under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, Litwa

 

Ważnym gościem była także Pani Martyna Kawińska, reprezentująca ZUS – oficjalnego Patrona projektu.

Celem spotkania był prezentacja Partnerów projektu, podstawowych założeń oraz wskaźników projektu. Każdy z Partnerów przygotował 10-cio minutową prezentację przedstawiającą instytucję, którą reprezentuje.