Pierwsza wizyta Białostockiej Komisji Akredytacyjnej

24 listopada 2017 odbyło się pierwsza wizyta  Białostockiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Szkół Technicznych w Białymstoku. W spotkanie uczestniczyli:

 dr Cecylia Sadowska Snarska, przewodnicząca zespołu oceniającego, 

Członkowie:

  1. Prof. dr hab. Anna Chmielak – ekspert zewnętrzny
  2. Dr Małgorzata Wenclik – członek BKA
  3. Stanisław Katryńki – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawody: technik technologii drewna, stolarz
  4. Ryszard Kuliński – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawody: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych
  5. Robert Malinowski – ekspert (przedstawiciel pracodawców) – zawód technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz

Mieliśmy okazję spotkać się z bardzo miłą atmosferą przygotowaną przez Panią Dyrektor Renatę Frankowską oraz całe grono pedagogiczne. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem ogromnego zaangażowania pracowników szkoły w przygotowanie się do wizyty akredytacyjnej. Oprócz rozmów na temat realizacji strategii szkoły, skupiliśmy się na analizie współpracy z otoczeniem, realizacji dualnego sytemu kształcenia. Były zorganizowane spotkania z Samorządem Szkolnym oraz nauczycielami – opiekunami poszczególnych kierunków kształcenia. 

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie wizyty. Kolejne spotkanie z pracodawcami współpracującymi zaplanowane jest na 28 listopada 2017 r.