Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego – zapytanie ofertowe 1/PSDZ/RPOWP/2023

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę organizacji i realizacji cyklu konferencji: 4 jednodniowych konferencji metodycznych subregionalnych (lokalizacja: Białystok, Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski), których celem jest wzmocnienie edukacji zawodowej i współpracy z pracodawcami w poszczególnych subregionach oraz 1 dwudniowej konferencji merytorycznej wojewódzkiej (lokalizacja: Białystok) popularyzującej edukację zawodową w województwie podlaskim połączonej z merytoryczną debatą na temat wzmocnienia edukacji zawodowej w poszczególnych subregionach i z poziomu regionalnego, a także działań popularyzacyjnych edukacji zawodowej i stworzonych sieci doradczych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją zapytania na stronie https://bfkk.pl/projekty/podlaska-siec-doradztwa-zawodowego/