posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego. W trakcie spotkania dokonano oceny jakości kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy w czterech szkołach z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a mianowicie w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku,  Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku oraz Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.