posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego. W trakcie spotkania dokonano oceny jakości kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy w dwóch szkołach z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a mianowicie w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Białymstoku oraz Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.