posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 20 września br. odbyło się posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego w trakcie którego dokonano oceny 5 szkół zawodowych z BOF.
Kolejne posiedzenie BKA odbędzie się 2 października br. Program przewiduje ocenę jakości kształcenia w 6 szkołach zawodowych BOF.