Posiedzenie Grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji

W dniu 26.08.2019r. odbyło się posiedzenie Grupy roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji. Na spotkaniu omówiono osiągnięte do końca czerwca 2019r. wskaźniki z zakresu doradztwa, skupiono się także na procedurze dalszego sprawnego ich osiąganiu w kolejnych miesiącach.