posiedzenie grupy roboczej ds. walidacji i certyfikacji

W dniu 28.10.2019r. odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. walidacji i certyfikacji. Na spotkaniu omówiono działania, które podejmowane będą w miesiącach XI-XII 2019r. w zakresie walidacji i certyfikacji oraz omówiono procedurę digitalizacji standardów w zakresie zadań zawodowych. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękuję za obecność.