Posiedzenie grupy roboczej ds. walidacji i certyfikacji

W dniu 9.03.2020. odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. walidacji i certyfikacji. Na spotkaniu omówiono działania, które podejmowane będą w miesiącach III-VI 2020 w zakresie walidacji i certyfikacji oraz omówiono procedurę digitalizacji standardów w zakresie zadań zawodowych. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękuję za obecność.