Posiedzenie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji

W dniu 26.08. 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji. Na spotkaniu omówiono i zaktualizowano procedurę przeprowadzania certyfikacji przez wybranego Wykonawcę. Omówiono także osiągnięte do chwili obecnej wskaźniki w zakresie walidacji i certyfikacji a także przyjęto założenia na kolejne kwartały.