Poszukiwanie partnera do projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza chętne Instytucje do nawiązania współpracy i zawiązania partnerstwa na rzecz wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20, którego celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach tematu „Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.”