PRACA W ZESPOLE SKŁADAJĄCYM SIĘ ZE SPECJALISTÓW DS. BADAŃ, ADMINISTROWANIA ORAZ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Praca w zespole składającym się ze specjalistów ds. badań, administrowania oraz rozliczeń finansowych 40 godzin tygodniowo (1 etat). Elastyczny grafik z możliwością dopasowania do zajęć na uczelni oraz możliwością godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

 Pracownik będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia i wysokich umiejętności praktycznych w zakresie:

 1. zapoznania się z dokumentacją projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 2. zapoznania się z dokumentacją finansową projektów, organizacji pozarządowej.
 3. organizacji wsparcia w projekcie, w tym szkoleń, staży, doradztwa (przygotowywanie dokumentów: umów osobowych dla personelu projektu, umów z kontrahentami, umów trójstronnych w przypadku staży, list obecności, potwierdzeń/protokołów odbiorów usług) w tym ustalanie harmonogramów, terminów, miejsc realizacji poszczególnych form wsparcia oraz działania ewaluacyjne w zakresie poszczególnych form wsparcia;
 4. zapoznania się z wnioskami o płatność,
 5. przygotowywania opisów dokumentów księgowych,
 6. zapoznanie się bieżącą analizą wydatków,
 7. sporządzania dokumentacji projektowej związanej z rozliczaniem finansowym projektu,
 8. archiwizowania dokumentów,
 9. kontroli wydatkowanych środków finansowych,
 10. wykonywania innych prac administracyjno – biurowych.
 11. realizacja badania potrzeb kompetencyjnych firm na terenie BOF:
  1. audyt stanowisk pracy oraz wywiady pogłębione z właścicielem, kadrą kierowniczą oraz pracownikami według profesjonalnego scenariusza badania opracowanego na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji,
  2. określenie potrzeb kompetencyjnych danej firmy,  konsultacja opracowanego w wyniku badania materiału,
  3. badanie jednej firmy uwzględnia min. dwa spotkania z przedstawicielami danego przedsiębiorstwa, wstępne opracowanie danych z badania jak również konsultacje wyników badania z daną firmą.
  4. realizacja badania potrzeb kompetencyjnych pracowników na terenie BOF na 2 poziomach luki kompetencyjnej poprzez przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych na poziomach: A: umiejętności z dodatkowym udziałem pracowników, mistrzów zawodu, brygadzistów, kierowników, menedżerów liniowych, przełożonych na konkretnych stanowiskach pracy z udziałem instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli zawodu z doświadczeniem w tworzeniu programów nauczania i efektów kształcenia; B: czynności poprzez opisy i rejestrowane próbki pracy z konkretnych stanowisk pracy z udziałem pracowników wykonawczych, czeladników i mistrzów w zawodzie oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli zawodu z doświadczeniem w tworzeniu programów nauczania i efektów kształcenia, doradców zawodowych z doświadczeniem w tworzeniu zasobów informacji zawodowej oraz e-edukatorów i metodyków w zakresie tworzeniu podręczników, e-podręczników i pakietów edukacyjnych do nauki zawodu,
  5. wprowadzenie uzyskanych danych do baz wynikowych oraz transkrypcję.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym kandydatów do pracy, podpisanie i załączenie wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Oferty należy składać do dnia 01.02.2021r.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy