prezentacja projektów badawczo- wdrożeniowych

W dniach 22 i 25 listopada odbyły się posiedzenia Komisji ds. wyboru grantów, której zadaniem jest wybór najciekawszych projektów badawczo- wdrożeniowych, które otrzymają grant na realizację w wysokości 5000 zł. Do konkursu zgłoszono 15 projektów, z których Komisja wybierze 13 do realizacji.