prezentacje w ramach projektów badawczo – wdrożeniowych

23 listopada 2108 r. odbyły się kolejne prezentacje w ramach projektów badawczo – wdrożeniowych w ramach „Centrum kompetencji BOF”. O grant w wysokości 5 000 zł stanęło kolejnych 10 zespołów ze szkół zawodowych z terenu BOF.

Projekty zaprezentowane w tym dniu:

LOGISTIC GO! – szkolny model magazynu przystosowanego do ewidencjonowania, transportowania i przechowywania towarów w różnych warunkach atmosferycznych
KIERUNEK NA DZIŚ – aplikacja mobilna promująca kierunki kształcenia na poziomie technikum oraz studiów wyższych
Od pomysłu do kolekcji – kulisy pracy projektanta Struktura 2+3d
FutureEarth
Stwórzmy własnego Robota 
Gra edukacyjna – Promocja
Nauczanie o procesie zatrudniania i zwalniania pracowników w Polsce
Na szlaku do smaku „Trial to taste”
Ale pasztet!!!
I ty możesz zostać trychologiem