PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY

Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Prognoza skład się z dwóch części:

Część II prognozy stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.

Część III prognozy stanowią uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

Wykaz zawodów dla województwa podlaskiego jest na stronach od 42 do 45. Dla naszego województwa wskazano 93 zawody szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników oraz 59 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane  zapotrzebowanie na pracowników. 

Prognoza została opublikowana w dniu 01 lutego 2023 r. w MP – poz. 145 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
Źródło: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2023/145