projekt badawczo- wdrożeniowy „Ubezpieczenia społeczne- a komu to potrzebne?!

W ramach projektu badawczo- wdrożeniowego „Ubezpieczenia społeczne- a komu to potrzebne?! Nauczanie o ubezpieczeniach społecznych w Polsce” stworzono pomoce dydaktyczne mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach projektu nawiązano współpracę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ZUS Oddział w Białymstoku oraz przedsiębiorstwem „Dimag” sp. z o.o Przygotowano pomoce dydaktyczne (film, dwie  gry dydaktyczne, kalkulator emerytalny, test w formie on-line na platformie MOODLE ZSHE.