Projekt grantowy pt. „Czas na staż”

Fundacja Rozwoju Talentów z Poznania jako pierwsza ukończyła swój projekt pt. „MEET CUTE, czyli jak dać się znaleźć w labiryncie rynku pracy”, którego finalnym efektem jest opracowany innowacyjny model komunikacji dla fundacji, biur karier, organizacji studenckich, które na co dzień rozwiązują kluczowy problem społeczny, jakim jest bezrobocie wśród młodych osób organizując programy stażowe, czy warsztaty rozwojowe, ale nie mogąc skutecznie dotrzeć z informacją o nich do uczniów i studentów w ramach projektu “Czas na staż”. W związku z powyższym w styczniu br. odbyła się ewaluacja wewnętrzna tego grantu, która to jest pierwszym krokiem podjętym w celu wyboru 4 (spośród 32) najlepszych rozwiązań do wdrożeń. Wizyta monitoringowa służyła także pozyskaniu materiałów i informacji będących pomocą w opracowaniu w przyszłości trafnych i użytecznych rekomendacji wdrożeniowych dla przyszłych użytkowników innowacyjnego rozwiązania.

 

Kontynuowane jest wsparcie merytoryczne grantów przez 4 Zdalnych Opiekunów Testów, prowadzone jest forum tematyczne  i organizowane są kwartalne telekonferencje w czterech kategoriach (STUDENT, UCZEŃ, MENTOR i MISTRZ), a także odbywają się Wizyty Studyjne u Grantobiorców.

 

Zdalny Opiekun Testu z Białegostoku 26.01.2018 r. w trakcie kolejnej wizyty studyjnej spotkał się z Grantobiorcą, Panią Beatę Grudzińską z Poznania oraz z uczestnikami testu obserwując organizację warsztatów przygotowujących artystów na staż/Akademia Menedżera. Celem wizyty była przede wszystkim weryfikacja zakładanych warunków testu, ewentualnie modyfikacja założeń testu oraz organizacja ewentualnego wsparcia.

 

Załączniki: Zdjęcia z warsztatów przygotowujących do stażu realizowanych w ramach projektu „Przedsiębiorczość dla artystów”.