PROJEKT PONADNARODOWY: „Zarządzanie wodą i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze MŚP.”

W okresie wrzesień 2019 – luty 2020 BFKK przeprowadziła badania ilościowe oraz badania jakościowe na obszarze Niemiec, Litwy, Norwegii, Finlandii, Austrii, Węgier oraz  Polski. Badania ilościowe dotyczyły potrzeb kompetencyjnych w zakresie oszczędności gospodarowania środowiskiem w przedsiębiorstwach MSP (woda, ścieki, odpady, powietrze, recykling), zaś badania jakościowe obejmowały konsultacje eksperckie w ww. zakresie.

Obecnie zagrożenie zmianami klimatu, troska o środowisko, ale także rosnące koszty usług wykorzystania zasobów środowiskowych powodują, że w każdej firmie warto rozważyć stosowanie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących wykorzystanie zasobów środowiskowych. Jednym z najważniejszych warunków wdrażania optymalizujących rozwiązań z zakresu gospodarki środowiskowej jest dysponowanie pracownikami posiadającymi odpowiednią wiedzę i kompetencje. Badanie przeprowadzone przez BFKK  miało na celu identyfikację potrzeb kompetencyjnych firm w zakresie gospodarki środowiskowej i ma służyć planowaniu programów edukacyjnych w tym zakresie. 

W marcu BFKK zakończyła badania oraz przygotowała polskojęzyczną wersję raportu. Obecnie trwają prace nad opracowaniem anglojęzycznej wersji, która będzie gotowa jeszcze w kwietniu b.r. Raport oraz wyniki badań będą podstawą do przygotowania programów szkoleń dla przedsiębiorców oraz programów kształcenia zawodowego i wyższego z zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową oraz wykorzystania odpadów i tzw. „szarej wody” pochodzącej z obiegu przemysłowego i sanitarnego.