projekt Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej

W ramach projektu “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki” rozpoczęto prace nad katalogiem dobrych praktyk edukacyjnych, pod nadzorem opiekuna ds. nowych programów nauczania. Przygotowano koncepcję redakcyjną publikacji oraz ustalono podział prac pomiędzy autorami publikacji.