Projekt – Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej

W związku z pandemią koronawirusa w ramach projektu “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”, wprowadzono realizację usług metodą zdalną poprzez dostępne komunikatory oraz telefon, w zależności od możliwości jaką dysponowali uczniowie. Zrealizowano doradztwo dla uczniów z trzech szkół objętych projektem: w Zespole Szkół nr 6 z doradztwa skorzystało 25 uczniów ( w tym 8 uczniom zrealizowano doradztwo metodą zdalną), w  Zespole Szkół Technicznych z doradztwa skorzystało 50 uczniów, w tym 23 uczniów metodą zdalną, zaś w Zespole Szkół nr 4 z doradztwa skorzystało 43 uczniów, w tym dwóch uczniów otrzymało wsparcie zdalne. Dla  uczniów opracowano Indywidualne Plany na rzecz Kompetencji.