projekt www & ce – zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i okrągłe gospodarki

Exciting tasks await us also in 2019, what a pleasure! ? This week on Wednesday in Hamburg we started the project WWW&CE – Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy ??
The aim of the project is to develop and test educational measures that equip owners, managers and qualied staff in SMEs with the needed skills in these environmetal sectors.
And that we can achieve the very best over a long period of time, we will establish a sector Skills Alliance and later transform it into a competence center Eco-Innovation by involving many important actors!
Thanks to our partners for the successful project start and we are looking forward to the next years together:
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai??
Vilnius Gediminas Technical University ??
Vilniaus statybininkų rengimo centras ??
Ipartestületek Országos Szövetsége – IPOSZ ??
Kontiki Oktatási és Kompetenciafejlesztő Központ ??
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku ??
Fundacja BFKK ??
EUC Syd ??
Nordic Forum of Crafts ??
SAMK – Satakunta University of Applied Sciences ??
?We keep you informed on WWW&CE!

Ekscytujące zadania czekają na nas również w 2019 roku, co za przyjemność!  w tym tygodniu w środę w Hamburgu zaczęliśmy projekt www & ce – zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i okrągłe gospodarki ??
Celem projektu jest opracowanie i badanie środków edukacyjnych, które wyposażyć właścicieli, kierowników i wykwalikowanych pracowników w mśp, którzy mają niezbędne umiejętności w tych sektorach.
I że możemy osiągnąć to, co najlepsze przez długi okres czasu, będziemy ustanowić sojusz umiejętności w sektorze, a później przekształcić go w centrum kompetencji eko-innowacje poprzez angażowanie wielu ważnych aktorów!
Dzięki naszym partnerom za udany projekt start i czekamy na kolejne lata razem:
Poniewieżu handel, przemysł i pałac statek ??
Wilnie Uniwersytet Techniczny w Wilnie ??
Centrum Kompilacji Wilnie w Wilnie ??
Narodowe Stowarzyszenie STOWARZYSZEŃ – IPO ??
Kontynuować edukacja i kompetencji centrum rozwoju ??
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku ??
Fundacja BFKK ??
Euc na południe ??
Nordic Forum Rzemiosła ??
Samk – satakunta Uniwersytet Nauk stosowanych ??
? trzymamy was na bieżąco na www & ce!