projekty badawczo – wdrożeniowe

Koła naukowe utworzone na potrzeby realizacji projektów badawczo – wdrożeniowych kontynuują prace w formie zdalnej. Niektóre z zespołów zakończyły już prace i mogą pochwalić się efektami pracy.

Projekt „BikeM – czyli poruszaj się szybciej po okolicy”. Założeniem projektu jest utworzenie ogólnodostępnej aplikacji mobilnej skierowanej do wszystkich osób korzystających z autobusów i rowerów miejskich, mającej na celu ułatwienie dostępu do informacji, które często ulegają zmianom i są trudno dostępne, oraz ma na celu połączenie tego w jedną całość umożliwiającą łatwe wyznaczanie trasy w oparciu rowerów i autobusów pokazujące w jaki sposób najszybciej dotrzemy do celu.

 

Rzeczywisty wygląd aplikacji: