Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżur styczeń 2023

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców kompetencyjnych

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie stanowiskach pracy na terenie BOF wymagających kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami.
  • Udzielanie informacji o możliwościach i zaletach podnoszenia kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami na rzecz uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
  • Konsultacje dla uczniów szkół zawodowych chcących zaplanować lub skorygować swoją edukację, tak by uwzględniała najwięcej ekologicznych aspektów zarządzania energią i zasobami w firmach, technologii ekologicznej poprzez dodatkowe staże i szklenia specjalistyczne wykraczające poza aktualną ofertę edukacyjną szkoły, projektu czy tworzonego IPD.
  • Ocena wspólnie z zainteresowanymi jakie umiejętności zawodowe posiadają i czy zasadny jest proces ich walidacji i certyfikacji.
  • Udzielanie informacji o kompetencjach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy; wstępnie rozpoznanie potrzeby i możliwości kandydata oraz posiadane przez niego efekty uczenia się w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych w ramach badania potrzeb kompetencyjnych pracodawców.
  • Wsparcie kandydata w  uzupełnianiu portfolio.
  • Sporządzanie bilansu zawodowo-edukacyjnego kandydata.
  • Prezentacja informacji o stanowiskach pracy i zielonych zadaniach zawodowych gromadzonych na platformie internetowej projektu, prezentację filmów prezentujących zadania zawodowe, technologie, rozwiązania w firmach, możliwe do wdrożenia w ofertę edukacyjną szkoły (w ramach warsztatów szkolnych oraz/lub programu praktyk i staży u przedsiębiorców).

02.01.2023 – nieczynne

03.01.2023 – nieczynne

04.01.2023 – 8:00 – 12:00

05.01.2023 – 8:00 – 12:00

06.01.2023 – nieczynne

09.01.2023 – 8:00 – 12:00

10.01.2023 – 8:00 – 12:00  

11.01.2023 – 8:00 – 12:00

12.01.2023 – 8:00 – 12:00

13.01.2023 – 8:00 – 12:00

16.01.2023 – 8:00 – 12:00 

17.01.2023 – 8:00 – 12:00

18.01.2023 – 8:00 – 12:00

19.01.2023 – 8:00 – 12:00

20.01.2023 – 8:00 – 12:00   

23.01.2023 – 8:00 – 12:00

24.01.2023 – 8:00 – 12:00

25.01.2023 – 8:00 – 12:00

26.01.2023 – 8:00 – 12:00

27.01.2023 – 8:00 – 12:00

30.01.2023 – 8:00 – 12:00

31.01.2023 –  8:00 – 12:00