Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców czerwiec 2022

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców kompetencyjnych

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie stanowiskach pracy na terenie BOF wymagających kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami.
  • Udzielanie informacji o możliwościach i zaletach podnoszenia kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami na rzecz uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
  • Konsultacje dla uczniów szkół zawodowych chcących zaplanować lub skorygować swoją edukację, tak by uwzględniała najwięcej ekologicznych aspektów zarządzania energią i zasobami w firmach, technologii ekologicznej poprzez dodatkowe staże i szklenia specjalistyczne wykraczające poza aktualną ofertę edukacyjną szkoły, projektu czy tworzonego IPD.
  • Ocena wspólnie z zainteresowanymi jakie umiejętności zawodowe posiadają i czy zasadny jest proces ich walidacji i certyfikacji.
  • Udzielanie informacji o kompetencjach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy; wstępnie rozpoznanie potrzeby i możliwości kandydata oraz posiadane przez niego efekty uczenia się w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych w ramach badania potrzeb kompetencyjnych pracodawców.
  • Wsparcie kandydata w  uzupełnianiu portfolio.
  • Sporządzanie bilansu zawodowo-edukacyjnego kandydata.
  • Prezentacja informacji o stanowiskach pracy i zielonych zadaniach zawodowych gromadzonych na platformie internetowej projektu, prezentację filmów prezentujących zadania zawodowe, technologie, rozwiązania w firmach, możliwe do wdrożenia w ofertę edukacyjną szkoły (w ramach warsztatów szkolnych oraz/lub programu praktyk i staży u przedsiębiorców).

 

01.06.2022 – 10:00 – 12:00

02.06.2022 – 8:00 –  13:00

03.06.2022  – 8:00 –  12:00

06.06.2022 –  8:00 – 16:00

07.06.2022 – 8:00 – 12:00

08.06.2022 – nieczynne

09.06.2022 – 8:00 – 15:00

10.06.2022 – 8:00 – 12:00  

13.06.2022 – nieczynne

14.06.2022 – nieczynne

15.06.2022 – nieczynne

16.06.2022 – nieczynne 

17.06.2022 – nieczynne 

20.06.2022 – 8:00 – 11:00

21.06.2022 – 8:00 – 10:00

22.06.2022 – 8:00 – 12:00   

23.06.2022 – 8:00 – 15:00   

24.06.2022 – 8:00 – 15:00   

27.06.2022 – 8:00 – 13:00   

28.06.2022 – 8:00 – 13:00

29.06.2022 – 8:00 – 13:00

30.06.2022 – 8:00 – 13:00