Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców kompetencyjnych – listopad 2021

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców kompetencyjnych

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie stanowiskach pracy na terenie BOF wymagających kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami.
  • Udzielanie informacji o możliwościach i zaletach podnoszenia kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami na rzecz uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
  • Konsultacje dla uczniów szkół zawodowych chcących zaplanować lub skorygować swoją edukację, tak by uwzględniała najwięcej ekologicznych aspektów zarządzania energią i zasobami w firmach, technologii ekologicznej poprzez dodatkowe staże i szklenia specjalistyczne wykraczające poza aktualną ofertę edukacyjną szkoły, projektu czy tworzonego IPD.
  • Ocena wspólnie z zainteresowanymi jakie umiejętności zawodowe posiadają i czy zasadny jest proces ich walidacji i certyfikacji.
  • Udzielanie informacji o kompetencjach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy; wstępnie rozpoznanie potrzeby i możliwości kandydata oraz posiadane przez niego efekty uczenia się w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych w ramach badania potrzeb kompetencyjnych pracodawców.
  • Wsparcie kandydata w  uzupełnianiu portfolio.
  • Sporządzanie bilansu zawodowo-edukacyjnego kandydata.
  • Prezentacja informacji o stanowiskach pracy i zielonych zadaniach zawodowych gromadzonych na platformie internetowej projektu, prezentację filmów prezentujących zadania zawodowe, technologie, rozwiązania w firmach, możliwe do wdrożenia w ofertę edukacyjną szkoły (w ramach warsztatów szkolnych oraz/lub programu praktyk i staży u przedsiębiorców).

 

02.11.2021 – 9:00 –  15:00  

03.11.2021 – 9:00  – 15:00 

04.11.2021 – 9:00 –  15:00   

05.11.2021 – 9:00  – 15:00   

08.11.2021 – 9:00  – 15:00

09.11.2021 – 9:00 –  14:00 

10.11.2021 – 9:00 –  14:00   

15.11.2021 – 9:00 –  14:00   

16.11.2021 – 9:00 –  14:00   

17.11.2021 – 9:00 – 14:00

18.11.2021 – 9:00 – 13:00

19.11.2021 – 9:00 –  14:00 

22.11.2021 – 9:00 – 14:00

23.11.2021 – 9:00 –  14:00 

24.11.2021 – nieczynne

25.11.2021 – 9:00 –  14:00 

26.11.2021 – nieczynne 

29.11.2021 –  9:00 –  13:00 

30.11.2021 –  9:00 – 14:00