Przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkół Elektrycznych

 
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr przekazuje 8 komputerów wraz z oprogramowaniem  i słuchawki  na rzecz Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Sprzęt zakupiony w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.