Przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

Zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupione w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  trafiły do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.