Przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

8 komputerów wraz z oprogramowaniem  oraz słuchawki   trafiły pod choinkę Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Sprzęt zakupiony w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.