Rekrutacja na drugą turę zajęć warsztatowych w Akademii Doradcy Zawodowego Augustów 18-19 marca 2019 – 11-12.04.2019r.

W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli i wychowawców udziałem w zajęciach dotyczących realizacji doradztwa zawodowego w szkole rozpoczynamy drugą turę zajęć warsztatowych w Akademii Doradcy Zawodowego, która jest działaniem wzmacniającym kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie realizacji zadań doradczych.

Do udziału zapraszamy udziału nauczycieli Państwa placówki, którzy jeszcze nie brali udziału w Akademii, a obecnie realizują zadania z doradztwa zawodowego.

Akademia Doradcy Zawodowego jest formą doskonalenia w zakresie realizacji zadań dotyczących doradztwa zawodowego. Do udziału w Akademii zapraszamy do doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli zainteresowanych realizacja tematu doradztwa zawodowego w nowym ujęciu doradztwa popytowego. Doradztwo zawodowe w modelu popytowym

  dla  uczniów jest alternatywą wobec afirmującego doradztwa podażowego.

W nowym ujęciu proces jest w odróżnieniu od psychologizującego, afirmującego i akceptującego poradnictwa podażowego kariery zorientowanego na marzeniach, aspiracjach i zainteresowaniach młodych ludzi zorientowany nie tylko na potencjały ucznia, ale w równym stopniu na realizację potrzeb kompetencyjnych pracodawców. Specjalista taki rozumie konkretny lokalny/regionalny rynek pracy i zna jego realia, warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, motywując swoich klientów w wyborze zawodu realną szansą znalezienie pracy i poziomem wynagrodzeń.

 

Celem ogólny Akademii Doradcy Zawodowego jest wzmocnienie kompetencji kadry szkół w zakresie realizacji zadań doradczych. Zajęcia w Akademii składają się z dwóch spotkań warsztatowych po 2 dni (2 x 16 godzin). Zapraszamy doradców zawodowych, pedagogów oraz nauczycieli realizujących zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

Uczestnictwo w Akademii Doradcy Zawodowego wpisują się w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej  MEN na rok szkolny 2018/2019.

 

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy. Scan wypełnionego i podpisanego formularza prosimy odesłać na adres: dobryzawod@bfkk.pl do dnia  08.03.2019 r., zaś oryginał pocztą na adres Lidera Projektu:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ul. Spółdzielcza 8; 15-411 Białystok.

 

Udział w Akademii jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie i materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na sesje warsztatowo-szkoleniowe wyjazdowe. Szczegółowych informacji udziela Marta Mazurczyk,  e-mail: dobryzawod@bfkk.pl

Zgłoszenie_na_ADZ_szkola_warsztaty_2tura-A