rozeznanie rynku na realizację usługi wynajęcia sali oraz usługę dostarczania posiłków

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskimo nr RPO.03.03.01-20-0078/16 Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej w drodze procedury rozeznania rynku na realizację usługi wynajęcia sali oraz usługę dostarczania posiłków (przerwa kawowa i obiad) na seminariach.

 Termin realizacji usługi  – 20.09.2018 – 14.04.2019

  1. Termin i miejsce składania odpowiedzi  – odpowiedź zawierającą cenę netto i  brutto prosimy złożyć do dnia 18.09.2018 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie BFKK.
  1. Opis: Przedmiotem zapytania jest usługa wynajmu Sali oraz usługa cateringowa dla uczestników projektu podczas realizowanych seminariów, śr. 35-40 osób jednorazowo.
  • Przerwa kawowa obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce;
  • Obiad obejmuje: dwa dania (zupę i drugie danie) oraz napój
  • Wynajęcie Sali szkoleniowej dla śr. 35-40 osób. Usługa obejmuje: zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bhp, w tym uwzględniających niwelowanie barier architektonicznych w związku z udziałem
    w projekcie osób z niepełnosprawnością. Sala zajęciowa musi zapewnić minimum 30 miejsc (ustawienie przy stołach), być wyposażona w projektor multimedialny, flipchart lub tablicę suchościeralną oraz posiadać dostęp do Internetu.
  • Usługi cateringowe świadczone będą w miejscu, w którym odbywają się seminaria dla uczestników/uczestniczek projektu – (Białystok, Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski)
  • Usługi świadczone będą w ciągu tygodnia (dni robocze), w terminach wskazanych przez Zamawiającego
  • Łącznie będzie zrealizowanych 10 seminariów śr. 2-3 w każdej lokalizacji

 

W ramach zapytania ofertowego Wykonawca zobligowany jest do świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie oraz   przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z póź.zm).

W przypadku zainteresowania realizacją powyższych zadań może Pan/Pani uzyskać dodatkowe  informacje o projekcie w Biurze projektu Lidera BFKK, ul. Spółdzielcza 8 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

……………………………………………….…..….

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………….…..….

Adres

……………………………………………….…..….

Telefon kontaktowy

 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

 

Ja niżej podpisany/a po zapoznaniu się z zakresem świadczonych usług oferuję realizację niżej wskazanych usług w  projekcie DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskimo nr RPO.03.03.01-20-0078/16

 

Usługa Cena jednostkowa netto dla jednej osoby Podatek VAT Cena jednostkowa brutto dla jednej osoby
Przerwa kawowa      
Obiad      

 

 

Usługa Cena jednostkowa netto za godzinę zegarową Podatek VAT Cena jednostkowa brutto za godzinę zegarową
Wynajem sali      

 

Oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją usługi w zakresie nie mniejszym niż w opisie usługi.

 

 

 

 

……………………….                                                                           …………………………………………………

data                                                                                                                                 czytelny

 

rozeznanie_ADZ_sala i catering