Rusza Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego

W lipcu i sierpniu odbyły się spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych, których celem było omówienie zasad współpracy sieci powiatowych doradztwa zawodowego. W ramach projektu BFKK tworzy  Podlaską Sieć Doradztwa Zawodowego. Sieć obejmie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, instytucje powiatowe i Wojewódzkie.

Celem tworzonej sieci jest  zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zawodowych w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego różnych instytucji i podmiotów zewnętrznych  w kontekście kontekst polityki oświatowej krajowej i regionalnej , aspekcie gospodarczym (model popytowy doradztwa) oraz aspekcie społecznym.