Ruszył nowy projekt “Kompetencje cyfrowe białostockiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”

Nazwa projektu: KOMPETENCJE CYFROWE BIAŁOSTOCKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś: III. Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Lider: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy: Miasto Białystok

Realizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

Cel główny: Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez zwiększenie wykorzystania TIK do 31.01.2018r. w 5 szkołach gimnazjalnych (PG 2, PG 4, PG 15, PG 19 i PG 30) na terenie M. Białegostoku poprzez innowacyjne wykorzystanie TIK do kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz wsparcie decyzji edukacyjno-zawodowych 300 uczniów (138K/162M) i zwiększenia kompetencji 30 nauczycieli (21K/9M)

Planowane efekty: podniesienie kompetencji kluczowych oraz w zakresie TIK uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych

Do kogo skierowany: do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych (PG 2, PG 4, PG 15, PG 19 i PG 30)

Ogólna wartość projektu: 621 291,25

Dofinansowanie: 590 191,25

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2018