Ruszył nowy projekt “Skuteczne systemy mobilności”

Skuteczne systemy mobilności – współpraca polskich i włoskich instytucji rynku pracy na rzecz zwiększania ponadnarodowej mobilności pracowników

Program: POWER

Oś: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Lider: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy: Eurocultura

Cel główny: Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z zagranicznym partnerem służących poprawie efektywności mobilności ponadnarodowej pracowników i wdrożenie ich w formie PLATFORMY MOBILNOŚCI w Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr do końca 06.2018 roku.

Planowane efekty: Zwiększenie efektywności działań dot. mobilności ponadnarodowej pracowników w publicznych i prywatnych służbach zatrudnienia. Efektem projektu będzie wypracowanie narzędzia informatycznego – platformy mobilności. Głównym założeniem tej platformy będzie zdalne wsparcie pracownika poza granicami kraju, czego nie są w stanie zapewnić publiczne służby zatrudnienia funkcjonujące w sieci Eures ani prywatne agencje zatrudnienia.

Do kogo skierowany: Grupę docelową stanowią̨ członkowie sieci współpracy (co najmniej 24 os.), tj. przedstawiciele (pracownicy i osoby współpracujące z daną instytucją w obszarze tematycznym projektu) instytucji rynku pracy: BFKK – 6 osób, Eurocultura z Włoch – 6 osób oraz powiatowe urzędy pracy z terenu woj. podlaskiego – 6 osób.

Ogólna wartość projektu: 230 862,50 zł

Dofinansowanie: 218 862,50 zł

Okres realizacji: 2017.07.01 – 2018.06.30