Seminarium online partnerów oraz trenerów w ramach projektu „Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym”

W dniach 14 i 15 października Anna Moczulewska, Agnieszka Zambrzycka, Marek Kruk, Mariusz Citkowski oraz Tomasz Gierejko, reprezentujący Białostocką Fundację Kształcenia Kadr uczestniczyli w seminarium online przygotowanym dla partnerów oraz trenerów. Wirtualne spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Ersmus +„Zarządzanie i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym” (WWW & CE), którego BFKK jest partnerem. W wirtualnym szkoleniu uczestniczyło 21 reprezentantów instytucji partnerskich z siedmiu krajów Europy.

W ramach projektu WWW & CE zaplanowano przeszkolenie trenerów przed rozpoczęciem wdrażania działań edukacyjnych w szkołach i na uczelniach. Szkolenie to zostało zaplanowane jako spotkanie w Brukseli na początku czerwca 2020 r., jednak musiało zostać przełożone z powodu pandemii. Dlatego też Lider Projektu – Parlament Hanzeatycki, postanowił przeprowadzić wirtualne szkolenie w skróconej formie. 

Głównym celem szkolenia było przedstawienie zasad przygotowania nauczycieli szkół zawodowych, wykładowców i konsultantów instytucji doskonalenia zawodowego oraz uczelni wyższych w zakresie wysokiej jakości realizacji działań edukacyjnych opracowanych w projekcie.