Seminarium otwierające projekt pt. “Dobry zawód – fajne życie” – popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. podlaskim

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do bezpłatnego udziału w seminarium otwierającym projekt pt. „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Kompetencje i kwalifikacje.

Honorowy Patronat nad całością planowanych przez nas działań objął Podlaski Kurator Oświaty, Pani Jadwiga Szczypiń, co dodatkowo wskazuje na wagę i istotę przedsięwzięcia realizowanego w naszym województwie jako innowacyjnego w skali kraju.

Seminarium otwierające odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Białymstoku, w Hotelu 3Trio, ul. Hurtowa 3, w godzinach 9.00 – 14.00.

Podczas seminarium przedstawione zostaną korzyści dla uczniów, rodziców i szkół, które przystąpią do projektu. W załączeniu przekazujemy Program spotkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przysłanie go mailem na adres: a.swiderska@bof.org.pl, do 05 czerwca 2017 r.

W szczególności liczymy na obecność dyrektorów i osób zajmujących się szkole doradztwem zawodowym. Nie ogranicza to jednak możliwości udziału innych zainteresowanych osób.

Zaproszenie kierujemy do szkół, które już zgłosiły swój udział w projekcie oraz do tych, które są zainteresowane przystąpieniem do niego lub tematyką poruszaną podczas seminarium.

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest p. Agnieszka Świderska, tel.: +48 85 661 15 38, e-mail: a.swiderska@bof.org.pl, Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Program seminarium

Karta zgłoszenia na seminarium