SEMINARIUM PODLASKIEJ SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE HAJNOWSKIM

W dniu 8.11.2021r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych powiatu hajnowskiego
  • Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  • Koordynator projektu Podlaskiego Kompasu Pracy, przedstawiciel Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr
  • Zastępca dyrektora PUP w Hajnówce
  • Doradca zawodowy PUP w Hajnówce
  • Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Hajnówce
  • Dyrektor, Zastępca dyrektora oraz pedagog Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
  • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce jako Powiatowy Konsultant projektu
  • Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół podstawowych powiatu hajnowskiego.

Seminarium poświęcone było  zapoznaniu się ze strukturą i funkcjami Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego oraz z modelem popytowym w doradztwie zawodowym. Dzięki wystąpieniom prelegentów uczestnicy Seminarium zapoznali się z usługami poradnictwa zawodowego u progu nowych wyzwań, ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz zasadami nauki w Branżowej Szkole I stopnia – wielozawodowej. Powiatowy Konsultant Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego poinformowała uczestników spotkania o planowanych działaniach w ramach realizowanego projektu – Podlaski Kompas Pracy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele szkół podstawowych, z którymi określono potrzeby w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie szkół podstawowych.