Seminarium podlaskiej sieci doradztwa zawodowego w powiecie monieckim

W dniu 28.10.2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach odbyło się Seminarium powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego pod hasłem „Edukacja zmian”. W spotkaniu uczestniczyli starosta moniecki, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach, przedstawiciel BFKK, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach oraz dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół i placówek powiatu monieckiego. Program seminarium zakładał zapoznanie ze strukturą i funkcjami Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego oraz z modelem popytowym w doradztwie zawodowym. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania wykładu na temat roli i wpływu rodziców oraz środowiska rówieśniczego na decyzje edukacyjno-zawodowe. Omówiono aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie monieckim i województwie podlaskim. Dzięki gościnności dyrektora ZSOiZ w Mońkach uczestnicy Seminarium mieli możliwość zobaczyć nowoczesne pracownie w kształceniu zawodowym, a także spróbować umiejętności zawodowych, np. spawacza w nowoczesnej technologii.

Powiatowy Konsultant PSDZ poinformował o utworzeniu sieci doradców zawodowych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach oraz planowanych działaniach w ramach realizowanego projektu.

Zorganizowanie Seminarium nie byłoby możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu w przedsięwzięcie dyrekcji ZSOiZ w Monkach, którym szczególnie dziękujemy.