Seminarium Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w powiecie suwalskim

W dniu 16 listopada 2021 roku odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa  Zawodowego – powiat suwalski i sejneński w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawicieli CEN w Suwałkach, kierownik i pośrednik pracy PUP w Suwałkach, nauczyciele – doradcy zawodowi ze szkół średnich oraz podstawowych.

Spotkanie dotyczyło prezentacji założeń Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, model popytowy w doradztwie zawodowym. Powiatowy konsultant PSDZ zaprezentował portal – podlaski kompas pracy zawierający mapę edukacji i stanowisk zawodów w województwie podlaskim: kompaspracy.edu.pl. Przedstawione zostały oferty edukacyjne i kierunki kształcenia szkół średnich zaangażowanych w działania projektowe. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach przedstawili sytuację na lokalnym rynku pracy, barometr zawodów, aktualne oferty pracy. Spotkanie umożliwiło nawiązanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi szkół średnich technicznych i szkół podstawowych, wymiana doświadczeń oraz promocja szkolnictwa zawodowego.