seminarium powiatowe w Bielsku Podlaskim

   28 października 2021r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele realizujący poradnictwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych i podstawowych powiatu bielskiego. Celem spotkania było omówienie założeń Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego, doradztwa kompetencji zorientowanego na potrzeby pracodawców oraz sytuacji na rynku pracy w powiecie bielskim, z uwzględnieniem branż kluczowych i zawodów deficytowych.

    Wśród uczestników zostało przeprowadzone badanie ankietowe .  Celem badania było wskazanie jakiego wsparcia metodycznego oczekują od ekspertów zewnętrznych nauczyciele realizujący poradnictwo zawodowe w szkole.

   Nauczyciele wskazywali na potrzebę nawiązania  współpracy  w zakresie realizacji zadań doradczych z instytucjami zewnętrznymi, w tym z pracodawcami min. poprzez  organizowanie wyjazdów do pracodawców, wskazywali na potrzebę doposażenia warsztatu pracy doradcy zawodowego oraz zwiększenia kompetencji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.

W seminarium wzięli udział również doradca zawodowy  i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, omówili sytuację na rynku pracy.