seminarium Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim

22 listopada 2022 roku odbyło się kolejne seminarium Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim zorganizowane przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, podczas którego dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy i planowaniem kariery zawodowej oraz przedstawiciele pracodawców omawiali „Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025”, który zakłada m.in. stworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności, rolę pracodawców w kształceniu zawodowym na przykładzie przedsiębiorstwa MALOW Spółka z o.o., rolę Krajowego Biura Eurodesk Polska w kształceniu zawodowym. Zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych przez fundację FRSE w zakresie współpracy przedsiębiorców z sektorem edukacji, a także przedstawiono dokumenty i dobre praktyki związane z organizacją staży w Polsce i za granicą, w oparciu o fundusze unijne.

Kolejne spotkanie w ramach sieci planowane jest w I kwartale 2023 roku.