Seminarium w Łomży w ramach projektu

W dniu 5 czerwca 2017 odbyło się spotkanie inaugurujące projekt “KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”. Jest to partnerski projekt Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr z Miastem Łomża. Gospodarzem spotkania było Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, które w imieniu M. Łomża w projekcie występuje jako Realizator Finansowy odpowiedzialny za rekrutację i działania organizacyjne na terenie Łomży. Liderem projekt jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. W spotkaniu otwierającym projekt, który formalnie rozpoczął się 1 czerwca 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2018 roku uczestniczyli głównie dyrektorzy szkół gimnazjalnych, bowiem projekt dedykowany jest uczniom czterech szkół gimnazjalnych tj.:

  1. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łomży, ul. Niemcewicza 17
  2. Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, ul. Feliksa Bernatowicza 4
  3. Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży, ul. Księżnej Anny 18
  4. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, ul. Władysława Stanisława Reymonta 9

Na spotkaniu omówiono założenia projektowe, korzyści z udziału w projekcie i formalne aspekty dot. rekrutacji i udziału uczniów i kadry dydaktycznej ww. placówek.