Sesja empowerment z młodymi kandydatami do nauki zawodu

W piątek 25.05.2018 r odbyło się spotkanie z przedstawicielami gimnazjalistów, którzy pomagają ocenić filmy realizowane w projekcie „Dobry zawód-fajne życie”.

W zakresie współpracy z przedstawicielami grupy docelowej odbyła się ocena pierwszej wersji pięciu filmów edukacyjnych kreujących pozytywny wizerunek szkół zawodowych, ukazujących lokalne środowiska pracy oraz możliwość zatrudnienia w zawodach, które mają trafić do uczniów stojących przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia.

Zadaniem młodych ekspertów była ocena kilku filmów według kryteriów formalnych (dźwięk, obraz, montaż) oraz kryteriów merytorycznych (atrakcyjności treści, aktorów, walorów edukacyjnych i motywacyjnych). Oprócz wyplenianych ankiet eksperci chętnie wypowiadali się podczas dyskusji moderowanej przez Ekspert ds. marketingu. Uwagi przedstawicieli grupy docelowej są dla nas bardzo cenne. Jesteśmy przekonani, że dzięki Waszemu zaangażowaniu filmy lepiej będą dostosowane do potrzeb uczniów i będą bardziej atrakcyjne.