Skuteczne systemy mobilności – spotkanie z ekspertami z publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy

30 sierpnia 2017 odbyło się spotkanie z ekspertami z publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy w ramach projektu ” Skuteczne systemy mobilności – współpraca polskich i włoskich instytucji rynku pracy na rzecz zwiększenia ponadnarodowej mobilności pracowników”. Projekt jest realizowany przez BFKK w partnerstwie z włoską instytucją pośrednictwa pracy EUROCULTURA. Planowany czas realizacji projektu to lipiec 2017 – czerwiec 2018 roku.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci reprezentujący Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy. Podstawowym celem projektu jest wypracowanie pomysłu i stworzenie Mobilnej Platformy za pośrednictwem której osoby poszukujące pracy we Włoszech mogłyby skorzystać ze zdalnego coachingu, ze zdalnej nauki języka, porad prawnych.