Skuteczne Systemy Mobilności wizyta Studyjna

20 marca w ramach projektu Skuteczne Systemy Mobilności odbyliśmy spotkania z przedstawicielami samorządu Vicenzy oraz instytucjami rynku pracy. Mieliśmy okazję porozmawiać o włoskim systemie wsparcia rynku pracy oraz problemach, które nadal są pokłosiem kryzysu gospodarczego z 2008 r. Była to też doskonała okazja do wymiany dobrych praktyk z zakresu mobilności ponadnarodowej.