Spotkanie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej

W dniu 23 października br. w siedzibie BFKK odbyły się spotkania Zespołów Oceniających, powołanych przez Radę Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego, w celu poznania procedur oraz zasad oceniania jakości kształcenia w szkołach zawodowych BOF. Omówiono także harmonogramy wizytacji akredytacyjnych w trzech szkołach, a mianowicie: w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w dniach 25 i 30 październik br., Zespole Szkól Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku.